4 SYYTÄ - MIKSI HARKITA SANOMALEHTEÄ MARKKINOINTIKANAVANA

02.07.2023

Tein pitkästä aikaa ilmoituksen ihan oikeaan painettuun sanomalehteen ja aloin pohtia, että minkä ihmeen takia sanomalehti tai jopa aikakauslehti tulee nykyään näin digimarkkinoinnin kulta-aikana edes harkituksi markkinointikanavaksi. Printtimainonnan hintalappu saattaa kauhistuttaa kokeneempaakin markkinoijaa jo ennen tilausvaihetta, mutta itse näen sen vakuuttavuuslisänä digimainosähkylle.

Omasta mielestäni kaikki lähtee edelleenkin siitä, mitä me tarjoamme ja kenet me haluamme mainoksellamme tavoittaa. Uskokaa tai älkää, vaikka sosiaalisen median kanavien kohderyhmät kasvavat kohisten, ei vieläkään kaikki suomalaiset sieltä löydy. 

Tilastokeskuksen vuonna 2022 tehdyssä Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö –tutkimuksessa selviää, että sosiaalista mediaa käyttää säännöllisesti 65-74-vuotiaista suomalaisista alle puolet ja 75-89-vuotiaista n. 20% . Tuohon jää aika iso joukko suomalaisia vielä tavoitettavaksi muilla keinoilla.

Mitä hyötyjä painetulla sanoma- tai aikakauslehtimainonnalla on?

  • Paikallinen tavoittavuus - Siinä "Oman kylän" aamulehdessä tai ilmaisjakelussa olevat mainokset voivat olla loistava vaihtoehto yrityksille, jotka tarjoavat paikallisesti suunnattuja tuotteita, palveluja tai tapahtumia. Varsinkin jos kohderyhmänä on yli 65-vuotiaat, kohdentuu paikallislehteen laitetut mainoseurot varmemmin oikeille silmille.
  • Luotettavuus – Jos se on painettu, se on totta! Meillä Suomessa, varsinkin sanomalehdet nauttivat usein korkeaa luotettavuutta ja uskottavuutta. Joten mainostaminen luotettavassa lehdessä saattaa lisätä myös siinä mainostavan yrityksen luotettavuutta ja myönteistä mielikuvaa.
  • Kohderyhmän tavoittavuus – Sanomalehdillä ja aikakausilehdillä on yleensä selkeästi määritellyt kohderyhmät. Esimerkiksi erikoistuneen aikakauslehden lukijakunta voi olla kiinnostunut tietystä aihealueesta, mikä tekee lehdestä hyvän valinnan, kun halutaan tavoittaa juuri tiettyjä kuluttajaryhmiä.
  • Lukijan sitoutuminen - Painettujen lehtien lukeminen voi olla määrätietoista ja keskittynyttä toimintaa, toisin kuin tiedon selaaminen ruudulta, johon saattaa liittyä monia häiriötekijöitä ja aiheuttaa mainosähkyn. Lehtiin sitoutuneet lukijat ovat todennäköisesti vastaanottavaisempia mainoksille ja saattavat kiinnittää niihin enemmän huomiota.

Mihin minä käyttäisin printtimainontaa?

Pelkkää printtiä, en todennäköisesti mihinkään. Mutta digikanavien rinnalla ehdottomasti tuomaan vakuuttavuutta asialleni ja tavoittamaan tietyn erikoisalan - tai yli 65-vuotiaiden kohderyhmiä.

Toki lähes kaikilla sanoma- ja aikakauslehdilläkin on nykyään omat digikanavansa, joiden lukijakunnat hipovat taivaita ja yleensä printtiin ostettu mainos päätyykin esille myös näihin kanaviin, joko erillisenä mainoksena tai näköislehden sivuilla. Mutta silti valitsisin markkinoinnin tueksi kohderyhmästä riippuen vielä yhden tai useamman eri kanavan.

Tärkeää on kuitenkin muistaa, että yhdellä mainoksella painetussa lehdessä tai missään muussakaan kanavassa ei välttämättä onnistuta vakuuttamaan asiakasta suoraan ostopäätökseen vaan MAINOKSEN tarkoitus on herättää mielenkiinto ja ohjata sinne, missä varsinainen vakuuttaminen ja myynti oikeasti tapahtuvat – verkkosivuille, kivijalkaliikkeeseen tai yhteydenottoon.

Kivoja mainoshetkiä!

xx Markkinointimuija Reetta Kaikkonen